سرمربی و دو بازیکن والیبال شهرداری گنبد جریمه شدند - میمگ