سیر صعودی موارد ابتلا و فوتی های کرونا/شناسایی ۸۳۳۰ بیمار جدید - میمگ