آمار روزانه کرونا دوباره صعودی شد/شناسایی ۸۳۳۰ بیمار جدید - میمگ