اجرای پروژه جمع آوری پلاسمای بهبود یافتگان کووید ۱۹ در ۲۵ استان - میمگ