مجلس با افزایش قیمت‌ها مخالف است/ از نمایندگان عذرخواهی می‌کنم - میمگ