شناسایی ۸۵۲۵ بیمار جدید کرونایی/۸۶ نفر دیگر فوت شدند - میمگ