اولین حریف پرسپولیس در فصل جدید لیگ قهرمانان مشخص شد - میمگ