فوت ۴۵۳ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته/۳۹۶ شهر قرمز و نارنجی - میمگ