پیروزی سپاهان در قائمشهر و صعود به صدر/ پیروزی تیم فکری برابر مس - میمگ