«کلانتر» و «آلوسان» ناجی هنر در جشنواره مردمی فیلم «عمار» - میمگ