شناسایی ۱۶۴۰۹ بیمار جدید کرونایی/۳۶۶ نفر دیگر فوت شدند - میمگ