جهانگیری عید فطر را به همتایان خود در کشورهای اسلامی تبریک گفت - میمگ