نمکی عید فطر را به وزرای بهداشت کشورهای اسلامی تبریک گفت - میمگ