برگزاری اردوی آماده‌سازی پاراتیراندازان در کیش - میمگ