مدیرعامل پرسپولیس تکلیفش را روشن کند/ گل‌محمدی مظلوم واقع شد - میمگ