حاج قاسم همواره آماده شهادت بود/ حتماً مبارزه ادامه پیدا می‌کند - میمگ