واکنش «قالیباف» به عصبانیت دولتی‌ها از حذف رانت‌های بودجه - میمگ